doniraj

Donacije u dinarima

Broj računa :  170-0030054032000-79

 

Primalac : Pokret Tvrđava,

Adresa: Šalinačka 26

Svrha uplate : Donacija Pokretu Tvrđava

Šifra plaćanja: 189 za uplate u novcu, 289 za uplate preko računa

tvrdjava logo BELO

Dr Jovana Cvijića 18,
11300 Smederevo

Telefon:
+381621842091

e-mail:
pokrettvrdjava@gmail.com