manifest

Verujući da je pravo na zdrav život univerzalno i neotuđivo ljudsko pravo koje je rezultat civilizacijskog napretka društva;
Razumevajući da su poštovanje prava radnika i adekvatan životni standard, nužni preduslovi kvalitetnog životnog veka svakog čoveka;
Poštujući svačiju slobodu, različitost, pravo izbora i pravo delovanja;
Znajući da je svakom građaninu Republike Srbije, a time i Grada Smedereva, pravo na zdravu životnu sredinu jemčeno Ustavom, Zakonom i međunarodnim deklaracijama,
smederevsko udruženje građana Pokret Tvrđava, donosi:

MANIFEST POKRETA TVRĐAVA

Svaki Smederevac i svaka Smederevka imaju pravo da žive zdravo, kvalitetno i dostojanstveno.

Ova prava su vam decenijama bila narušavana od strane intitucija države, od strane zagađivača
životne sredine, i od strane bahatih pojedinaca koji su sticali bogatstvo na
uštrb nas, običnih građana.

Mi smatramo da je sazreo momenat da se građani
Smedereva oslobode decenijskih problema koji su tradicionalno opterećivali naš
grad.

Životni standard

građana Smedereva je na nedopustivo niskom nivou. To je posledica uništavanja ogromnih fabričkih sistema kojima se nekada Smederevo ponosilo. Takođe, to je posledica politike naše države, koja nas je pretvorila u zemlju jeftine radne snage koju izrabljuju sistematski. Uslovi rada su neadekvatni i nedostojni civilizacijskog nivoa koji je Evropa dostigla.

Pokret Tvrđava se zalaže za drugačiju politiku prema zaposlenima, onu koja će u svom središtu imati radnika sa svim njegovim potrebama. Koja će na radnika gledati kao na investiciju, a ne trošak. Koja će ulaganje u poboljšanje radnih prava posmatrati kao strateško opredeljenje, a ne kao na nametnutu obavezu. Samo tako možemo u Smederevu zadržati radnu snagu, mlade i kvalitetne ljude, koji neće želeti da u potrazi za poslom i boljim životom napuste naš grad.

Životna sredina

u Smederevu je potpuno uništena. To je posledica zagađenja sva tri medija životne sredine – vazduha, vode, zemljišta, ali i nečinjenja gradskih vlasti godinama unazad. Po izveštajima državnih institucija, Smederevo je na prvom mestu po zagađenju vazduha u Srbiji, sa ogromnim problemima koji dolaze iz nekoliko izvora: industrijskog zagađenja, gradskih kotlarnica, individualnih ložišta na ugalj, gustog saobraćaja. Po izveštaju Batuta o kvalitetu vode, vodoizvorišta u Radincu su proglašena za jednu od 10 crnih tačaka Srbije, sa ogromnim procentom zagađenosti vode, što je posledica teške industrije. Zemljište Smedereva je ugroženo neprekidnim padanjem industrijske prašine po atarima sela, što posledično ugrožava razvoj poljoprivrede, ali i ugrožava zdravlje Smederevaca.

Pokret Tvrđava želi da Smederevo učini gradom koji ima čist vazduh, čistu vodu i nezagađeno zemljište. To je moguće i to je potrebno, jer se tiče našeg zdravlja, ali se tiče i strateškog razvoja grada onako kakvim ga mi vidimo – u pravcu poljoprivrede, turizma, usluga i zeleno odgovorne industrije. Prema zagađivačima se mora primeniti zakon i Ustav Republike Srbije, čime se moraju naterati da poštuju pravni sistem Srbije, ali i da investiraju u svoju tehnologiju kako bi je učinili ekološki odgovornom. Tu nema kompromisa. Svaka fabrika je dobrodošla u Smederevo, ali je su zakon i ustav crvena linija koju ne smeju preći, i tu nema kompromisa. Gradske kotlarnice se moraju prebaciti na gas i održivije načine goriva, u čemu nam od pomoći mogu biti i međunarodni zeleni fondovi koji bi takvo konvertovanje podržali. Domaćinstva se moraju subvencionisati da koriste čistije gorivo od uglja, a priključak na gasnu mrežu mora biti besplatan za svakoga. Zeleni pojas sadnica je potreban kako bi se opasala naselja i sela najpogođenija industrijskim zagađenjem. Moraju se izgraditi biciklističke staze, koje bi uticale na smanjenje saobraćaja, a time posledično i na smanjenje emisije štetnih gasova, posebno u centru grada gde je taj problem najizraženiji.

Institucije

grada i države su planski porušene, tako da su postale utočište za podobne partijske kadrove. One nisu servis građana i građani su onemogućeni da ostvaruju svoja zagarantovana prava. Nepotizam, korupcija, nestručnost i bahatost su se sistemski ukorenili, što ima direktan uticaj i na običnog građanina. Lokalne institucije su usporene i korumpirane, a republičke potpuno odrođene od građana. Komunalni problemi se ne rešavaju, pa godinama svedočimo divljim deponijama, neočišćenim kanalima koji uzrokuju poplave, prljavim ulicama, snežnim nanosima koji se ne čiste, i sl. Tenderi i javne nabavke se koriste kao instrumenti za izvlačenje ogromnih količina novca građana Srbije i Smedereva, za račun zatvorene partijske klike koja se održava na sprezi politike, mafije i biznisa. Običan čovek se u takvom sistemu oseća prestrašeno, izgubljeno i beznadežno.

Pokret Tvrđava smatra da su gradske i republičke institucije servis građana Smedereva, a da su zaposleni u njima uposlenici koji služe potrebama svakoga od nas. Mi njih plaćamo. Sve službe i sve procedure, moraju biti pojednostavljene, operativni poslovi digitalizovani, a rokovi čekanja skraćeni na minimum, kako bi građanin u što kraćem roku mogao da dobije dokument koji mu je potreban. Partijsko zapošljavanje je jedan od najvećih problema u Srbiji, ali i u Smederevu, i takva praksa se mora odlučno prekinuti. Pripadnost bilo kojoj stranci, ili poznanstvo sa bilo kim, ne sme nikada i ni po koju cenu da bude referenca da bi neko dobio posao, ili bio zaštićen kada posao ne radi u skladu sa zakonom. Korupcija razjeda naše društvo. Tenderi i javne nabavke moraju biti transparentni i takvi da pospešuju konkurenciju aktera. Za sve kriminalne radnje do sada, bile one iz domena korupcije, privrednog ili klasičnog kriminala, odgovorni moraju, kad-tad, odgovarati, ili nećemo kao društvo moći da napravimo kvalitativni skok u bolji život.

Ljudi

Mi, svi. Sve ovo nema smisla ako nam iz grada odlaze najmlađi i najobrazovaniji, a ako ćute i trpe pristojni. Mi, svi, moramo da napravimo Smederevo iz koga se neće bežati, i u koje će se vraćati oni koji su iz njega otišli. Dizanjem glasa, povezivanjem, sabornošću, solidarnošću. Moramo igraditi grad u kome postoji izbor. Izbor posla, politički izbor, izbor različitog kulturnog sadržaja, izbor da živimo slobodno. Da budemo brana i građanski bedem.

Za kvalitetniji životni standard, zdravu životnu sredinu i funkcionalne institucije se moramo izboriti ZAJEDNO – mi građani, ujedinjeni u zajedničkom interesu da živimo pristojno i dostojanstveno. Te ideje vodilje nam niko neće dati, za njih se moramo IZBORITI. Svaki dan, svako od nas, radom, trudom i upornošću. Samo tako možemo da stvorimo #NovoSmederevo u kakvom bismo svi želeli da živimo. I u tome ćemo uspeti!

tvrdjava logo BELO

Dr Jovana Cvijića 18,
11300 Smederevo

Telefon:
+381621842091

e-mail:
pokrettvrdjava@gmail.com