You are currently viewing Procena rizika od eksplozije TNG u Smederevu

Procena rizika od eksplozije TNG u Smederevu

Objavljujemo Procenu rizika od eksplozija koju je usvojio Grad Smederevo u februaru 2022. godine, a na koju je saglasnost dao Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova.

This Post Has One Comment

Comments are closed.