You are currently viewing Analiza mulja u Ralji pokazala nedozvoljene koncentracije kancerogenih metala

Analiza mulja u Ralji pokazala nedozvoljene koncentracije kancerogenih metala

Nedavno smo, uz pomoć prijatelja, uzeli uzorke mulja desetak metara nizvodno od železarinog ispusta otpadne vode koji se uliva u Ralju, i uzorke mulja smo poslali na analizu. Rezultati su poražavajući

Teški metali KADMIJUM, OLOVO, BAKAR i CINK su u mulju prisutni u visokim i nedozvoljenim koncentracijama, čije su granice propisane važećom Uredbom o graničnim vrednostima zagađujućih materija.

Maksimalna dozvoljena koncentracija KADMIJUMA (Cd) je 6,4 mg/kg, a analiza je pokazala da ga ima 13 mg/kg. Kadmijum je klasifikovan kao kancerogena supstanca od strane IARC i spada u 1. grupu karcinogena, iziazivajući rak pankreasa, testisa, jetre, pluća, žlezda.

Izmerenena koncentracija OLOVA (Pb) je 462 mg/kg, a maksimalna dozvoljena zakonska koncentracija je 310mg/kg. Takođe veoma štetan i kancerogen teški metal, koji pored malignih oboljenja može izazvati i probleme sa nervnim sistemom.

Cink je izmeren u koncentraciji 1948 mg/kg, a zakonom je dozvoljeno 430 mg/kg. Prekoračenje skoro 5 puta. Cink nije opasan kao prethodna dva metala, ali jeste teški metal kome nije mesto u vazduhu, vodi i zemljištu u toj koncentraciji, jer šteti zdravlju.

Bakar je izmeren u koncentraciji 288 mg/kg, a maskimalna dozvoljena vrednost je 110 mg/kg, dakle dva ipo puta prekoračenje.

Pored ovoga, opravdano sumnjamo i da su koncentracije kobalta i mangana iznad dozvoljenih, ali nemamo potvrdu stručnjaka za to.

Šta ovo znači? Znači da je država kapitulirala i da je podredila zdravlje građana profitu kineske železare. Ovo je još jedan u nizu dokaza naše priče da nas kineski HBIS doslovno ubija. U oktobru 2021. smo radili analize prašine, i došli do sličnih rezultata. Sada je i analiza mulja isto pokazala. Važno je da građani Smedereva razumeju da se ovo ne tiče samo Radinca, Vranova i Ralje. Jer, reka Ralja se uliva u Veliku Moravu, a Velika Morava u Dunav. Ovo je poljoprivredni kraj i mi jedemo voće i povrće iz ovog kraja.

Zato smo i podneli krivičnu prijavu protiv HBIS-a, i zahtevamo momentalno procesuiranje, i da petoro odgovornih direktora koje teretimo odgovara za krivično delo Zagađenje životne sredine, za šta je zaprećena kazna od 6 meseci do 5 godina zatvora.

#PodizanjePrašine

#GrađaniImajuMoć

#CrvenaAnaliza