You are currently viewing Prvi rezultati sa merača koje smo postavili u Vranovu, Radincu i Ralji

Prvi rezultati sa merača koje smo postavili u Vranovu, Radincu i Ralji

Očekivano loše stanje kvaliteta vazduha na 3 nove merne stanice koje je Pokret Tvrđava postavio u selima. Iako ova merna mesta nemaju problem sa kotlarnicama, saobraćajem, niti u značajnoj meri sa ložištima, budući da su na prostoru koji nije kotlina i koji ima prirodno provetravanje. Dominantan izvor zagađenja u ova tri sela je prašina iz železare HBIS, koja direktno ugrožava zdravlje 10.000 građana u selima, i 100.000 ljudi u celom Smederevu. Takođe i otrovni gasovi i isparenja, koje naši uređaji ne mere.

Od danas će meštani ovih sela moći da prate u realnom vremenu stanje kvaliteta vazduha, i da u skladu s tim planiraju svoje spoljne aktivnosti. Na tome smo zaslužni čoveku koji nam je donirao ove uređaju Ivanu Janićijeviću, ali i platformi www.klimerko.org i aplikaciji XEco Ekstremna ekologija preko koje možete da pratite koncentracije.

Leave a Reply