You are currently viewing Finansijski izveštaj Pokreta Tvrđava za 2023. godinu

Finansijski izveštaj Pokreta Tvrđava za 2023. godinu

Kao i svake godine, ovo je period u kome objavljujemo svoj finansijski izveštaj za prethodnu godinu. Princip transparentnosti je ključan, jer u vremenu lažnih vesti i orkestrirane propagande, ne postoji bolji način da se borimo protiv neistina i etiketiranja, nego istinom.

Najveći deo priliva – 76%, smo ostvarili od naših domaćih i stranih partnerskih organizacija – CRTE, Beogradske otvorene škole, Global Initiative Against Transnational Organized Crime, European Endowment for Democracy, International Republican Institute. U partnerstvu sa pomenutim organizacijama smo sproveli, ili sprovodimo sledeće projekte:

➡️Istraživanje o ekološkom kriminalu u Srbiji

➡ Zeleni kombinat – Istraživanje o izvorima zagađenja u Smederevu i praćenje Plana kvaliteta vazduha

➡ Građanski talas – umrežavanje i ojačavanje lokalnih udruženja u Smederevu

➡ Građanski kišobran – umrežavanje i ojačavanje lokalnih inicijativa u Podunavskom i Braničevskom okrugu

➡ Smedevski ombudsman

U prošloj godini smo unapredili svoje kapacitete u smislu istraživačkog rada, jer smo sproveli dva istraživanja – jedno nacionalno, i jedno lokalno. Povećali smo i priliv od strane samih građana Smedereva kroz lične donacije, na čemu smo posebno zahvalni. I dalje nismo uspeli da razvijemo saradnju sa kompanijama i sa dijasporom, na čemu ćemo raditi u 2024. godini.

Kada su rashodi u pitanju, najveći deo sredstava je namenjen platama zaposlenih i porezima – 35%. Takođe smo sarađivali sa eksternim saradnicima i ekspertima na većini projekata. Posebno smo ponosni na činjenicu da smo u 2023. jedan deo sredstava uspeli da usmerimo i u dobrotvorne svrhe.

Za 2024. godinu imamo velike planove. Širićemo organizaciju, imaćemo interesantne projektne aktivnosti, a pokrenućemo i teme kojima se do sada nismo bavili. Smatramo da je od izuzetne važnosti da poštovaoci i pratioci našeg rada znaju na koji način se Pokret Tvrđava finansira, i kako troši sredstva organizacije.

Leave a Reply