You are currently viewing SASTANAK SA ZAŠTITNIKOM GRAĐANA REPUBLIKE SRBIJE

SASTANAK SA ZAŠTITNIKOM GRAĐANA REPUBLIKE SRBIJE

Danas smo održali konstruktivan sastanak sa Zaštitnikom građana Zoranom Pašalićem, i zamenicom ombudsmana Jelenom Stojanović. Tema razgovora je bilo uspostavljanje institucije lokalnih ombudsmana na nivou lokalnih samouprava širom Srbije, i pre svega u Gradu Smederevu.

Složili smo se da bi uspotavljanje institucije lokalnih zaštitnika građana bilo od velike koristi za same građane, jer bi lakše dolazili do svojih zagarantovanih prava. Analizirali smo i postojeći pravni okvir i složili se da je potrebno doneti poseban Zakon o lokalnom ombudsmanu, koji bi detaljno uredio ovu oblast, i na nacrtu ovog zakona se već radi.

Gospodin Pašalić je potvrdio da će učestvovati na našem događaju u Smederevu, na kome ćemo razgovarati o koristima od ove institucije. Podsećamo da je Statutom Grada Smedereva iz 2015. godine, lokalni zaštitnik građana definisan u čak 8 članova, ali da nikada nije upostavljen, pa nas u narednom periodu očekuju sastanci sa lokalnim odborničkim grupama, kako bismo zagovarali uspostavljanje ove institucije. Radi se, pre svega, o interesu građana.

Hvala i našim partnerima iz CRTA , uz čiju pomoć sprovodimo ovaj projekat, u okviru programa #EUzaTebe.