You are currently viewing Skupljeno 1.209 potpisa za zabranu transporta gasa kroz Smederevo

Skupljeno 1.209 potpisa za zabranu transporta gasa kroz Smederevo

Dragi Smederevci, veliko vam hvala što ste se odazvali našoj peticiji prethodnih 5 dana na keju i što ste dali potpis.

Proveli smo 5 dana na ulici sa ljudima, delili edukativne letke i videli smo jaku energiju koja postoji. Da smo imali 2 štanda, uspeli bismo i više da skupimo, ali je ovo zaista odlična brojka za tako kratak period. Cilj nam je bio 1000, prekoračili smo ga.

Sada sledi prava borba. Obaveštavaćemo vas o svim koracima koje budemo preduzimali, a prvi korak je predavanje peticije Skupštini Grada, uz inicijativu za organizovanje javne rasprave o ovom pitanju❗

Na našoj strani su zakon i svi lokalni akti koji govore u prilog tome da se transport opasnog gasa momentalno mora izmestiti. To je stav i Sektora za vanredne situacije MUP-a, što jasno piše u Proceni rizika od eksplozije TNGa u Smederevu, čiji smo deo juče objavili. Javnu raspravu mogu da odbiju, rok da se izjasne je 15 dana. Ukoliko je odbiju, krećemo u drugi korak:

Skupljanje 9800 potpisa (10% biračkog tela) za raspisivanje REFERENDUMA u Smederevu povodom ovog problema. Ako to skupimo, moraju da raspišu referendum!

Idemo dalje, kreće institucionalna borba, ali ne isključujemo ni mogućnost građanskih akcija na ulici. Ugrožavanje života građana mora da stane, ovo je pitanje iznad svih pitanja u Smederevu.

Hvala još jednom!

Tim Pokreta Tvrđava.

Foto: Ivan Veselinović