You are currently viewing Тvrđava pokrenula istraživanja o izvorima zagađenja vazduha u Smederevu

Тvrđava pokrenula istraživanja o izvorima zagađenja vazduha u Smederevu

Dragi sugrađani,

Pokrenuli smo nešto što na ovaj način verovatno nikada nije urađeno. Želimo da nedvosmisleno ustanovimo koji su glavni izvori zagađenja vazduha u Smederevu, koristeći se metodama naučnog istraživanja, ekspertskom podrškom i terenskim radom aktivista.

Istražujemo 4 oblasti zagađenja vazduha:

Saobraćaj

Industrijsko zagađenje

Individualna ložišta

Kotlarnice

Počeli smo sa saobraćajem, istražujemo broj vozila, tip vozila, tip goriva, starost, frekventnost automobila u 11 gradskih mesnih zajednica, pa ćete u narednom periodu videti naše aktiviste kako stoje na raskrsnicama. Ekspertskom analizom će se sračunati koja je tačna emisija štetnih materija koja je emitovana u naš ambijentalni vazduh i koji je to procenat u ukupnog zagađenju vazduha.

Nakon saobraćaja kreće terensko istraživanje po naseljima, uz anketiranje građana o tome na šta se greju, koju količinu ogreva troše, i sl. Nakon toga sledi analiza emisija iz industrijskih izvora i analiza emisija gradskih kotlarnica.

Podatke koje budemo dobili ćemo analizirati i objaviti u formi publikacije, sa preporukama šta je potrebno sprovesti od mera da bi se zagađenje vazduha smanjilo. Dokument koji će nam biti osnov za to, je Plan kvaliteta vazduha, koji je doneo Grad Smederevo 2020. godine. Pokrenućemo i interaktivnu veb platformu na kojoj ćete sve to moći da pratite. Nakon ovog istraživanja, biće konačno utvrđeno šta su najveći problemi sa smederevskim vazduhom, i kako da se ti problemi reše.

Ovo istraživanje je prva aktivnost u nizu u okviru našeg projekta ZELENI KOMBINAT, koji sprovodimo u okviru programa ”Dijalog promena” Beogradske otvorene škole – BOŠ, a koji se sprovodi uz finansijsku podršku Evropske unije.