You are currently viewing DRŽAVA KRIJE SPORAZUM O RAFINERIJI U SMEDEREVU

DRŽAVA KRIJE SPORAZUM O RAFINERIJI U SMEDEREVU

Skandalozan odgovor Ministarstva rudarstva i energetike na naš zahtev da nam dostave Sporazum o izgradnji rafinerije nafte u Smederevu, koji je Srbija u maju potpisala sa kineskom kompanijom China Energy.

Država otvoreno krši Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i uskraćuje nam pravo da znamo šta državni službenici potpisuju u naše ime. Ugovor su proglasili poslovnom tajnom, iako sam dokument nema nikakvu oznaku tajnosti.

Rafinerije neće biti, građani će o tome odlučiti na referendumu. Svaki drugačiji pokušaj pokretanja projekta će se sprečiti. Nema o tome pregovora, nema javnih rasprava, nema pokretanja radova, nema kompromisa.

Nakon ovog skandaloznog Rešenja o odbijanju, podneli smo žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja, od koga očekujemo da natera Ministarstvo da nam u skladu sa zakonom dostavi potpisan sporazum sa Kinezima. Takođe, podneli smo Gradu Smederevu zahtev da nam on dostavi sporazum kao potpisnik.

Leave a Reply