You are currently viewing Finansijski izveštaj Pokreta Tvrđava za 2022. godinu

Finansijski izveštaj Pokreta Tvrđava za 2022. godinu

Kao i na kraju prošle godine, i ove nastavljamo sa praksom da građanima podnesemo izveštaj naših prihoda i rashoda, sa imenima partnerskih organizacija koje nas podržavaju. Princip transparentnosti je jedan od temeljnih principa za koje se zalažemo, kako za institucije i javna preduzeća koja posluju potpuno netransparentno i protivzakonito, tako i za nas same. Mi smo svakako u zakonskoj obavezi da predamo APRu godišnji finansijski izveštaj, ali je važno da se ima i građanski uvid u naše finansije, posebno za one građane koji prate naš rad, podržavaju nas i imaju poverenje u nas.

Pokret Tvrđava je u ovoj godini ostvario prihod od 41.881 EUR, od čega je do sada potrošio 32.042 EUR, budući da nisu sva projektna sredstva namenjena za ovu godinu. Ove brojke mogu da variraju, jer nismo imali vremena da radimo detaljnu analizu, što će kasnije biti posao računovodstva.

Naš strateški partner je organizacija iz Evropske unije pod nazivom European Endowment for Democracy. Osim njih, partneri koji su nas projektno podržali u 2022. godini su CRTA, Beogradska otvorena škola i Divac Fondacija. Organizacije sa kojima smo sarađivali tako što smo za njihove potrebe radili razne aktivnosti u 2022., od sprovođenja istraživanja, studija, do organizacije debata, jesu Global Initiative Against Transnational Organized Crime, Beogradski centar za bezbednosnu politiku, Partneri Srbija, Nacionalna ekološka asocijacija, i drugi. Svima smo izuzetno zahvalni, jer bez njihove pomoći i podrške naša organizacija ne bi rasla iz godine u godinu.

Veoma smo zahvalni i građanima i građankama koji su donirali lična sredstva našoj organizaciji, pokazavši visok stepen poverenja u nas i naš rad. Takvih sredstava je u 2022. godini bilo oko 230.000 dinara. Poradićemo u narednoj godini više na komunikaciji sa našom dijasporom, kao i sa društveno odgovornim kompanijama, od kojih očekujemo pomoć.

Kada su u pitanju rashodi, najveći deo troškova u 2022. godini je bio na platama troje zaposlenih, oko 45%. Projekti koji se sprovode zahtevaju vođenje, i troje koordinatora za to prima minimalne naknade (nadamo se da ćemo uspeti da u sledećoj godini taj segment povećamo). Naravno, svi porezi i doprinosi su plaćeni, kako za nas kao zaposlene, tako i za sve spoljne saradnike sa kojima smo po ugovoru sarađivali.

Pokret Tvrđava raste, raste krug ljudi koji je oko nas, raste naša relevatnost i kredibilnost, i tako će biti i u 2023. godini. Mi se ne finansiramo iz budžeta Republike Srbije. Sredstva za naš rad obezbeđujemo iz izvora koje smo naveli, vrlo ponosno i transparentno. Što nije čest slučaj u Srbiji.

Još jednom hvala svima koji nas podržavate i pratite naš rad. Borba koju vodimo nije laka i neće biti kratka. Idemo dalje

Leave a Reply