You are currently viewing Tvrđava postavila merače u Vranovu, Radincu i Ralji

Tvrđava postavila merače u Vranovu, Radincu i Ralji

Zahvaljujući donaciji našeg sugrađanina Ivana Janićijevića, nabavili smo 3 kvalitetna merača kvaliteta vazduha koja će biti prikačena na online mrežu Klimerka i aplikacije Xeco Ekstremna Ekologija, pa ćete u realnom vremenu moći da pratite podatke. Merači će biti postavljeni u 3 sela oko železare – Ralji, Vranovu i Radincu, i posebno će biti važni meštanima tih sela, kako bi znali kada su koncentracije prašine visoke. Radi se o 10.000 meštana koji žive u ova tri sela.

Kada završimo tehničku pripremu i pustimo merače u rad, obavestićemo vas, kako bi mogli da pratite vrednosti. Važno je istaći da ova 3 sela nemaju problem sa individualnim ložištima, jer se nalaze na otvorenom prostoru sa prirodnim provetravanjem, a takođe, ne postoje kotlarnice, niti značajan udeo saobraćaja u zagađenju. Rezultati koje dobijemo, biće rezultat rada smederevske železare.

Veliko hvala našem sugrađaninu koji je dao doprinos kako bi zaštitio zdravlje svojih komšija. Radujemo se što ćemo ovim meračima značajno unaprediti monitoring kvaliteta vazduha u Smederevu.

Leave a Reply