You are currently viewing Književno veče o položaju žena u književnosti

Književno veče o položaju žena u književnosti

U organizaciji udruženja “Razbijanje tišine” i podršku Pokreta Tvrđava, u subotu, 30. marta, u Eno klubu u Smederevu održano je književno veče o položaju ženskih autora u književnosti, obrazovanju i kulturi, “Žene, život, književnost”.

Razgovaralo se o položaju ženskih autora u književnosti, o odnosu književne javnosti, kritike i čitalačke publike prema ženama autorima, te književnim nagradama koje se dodeljuju muškarcima i ženama. Zastupljenost žena autora u lektiri za osnovnu i srednju školu, kao i literaturi koja se izučava u srednjim školama i na fakultetima, takođe je bila jedna od tema.

Svoje radove predstavile su nam afirmisane makedonske književnice, Danijela Andonovska – Trajkovska i Vesna Mundiševska – Veljanovska, kao i spisateljica i književnica iz Srbije Biljana Milovanović Živak.

Ovaj događaj održan je u okviru projekta “Građanski talas”.

Leave a Reply