You are currently viewing Održana akcija ”Plan kvaliteta vazduha – Gde je zapelo?”

Održana akcija ”Plan kvaliteta vazduha – Gde je zapelo?”

Aktivisti smederevskog Pokreta Tvrđava održali uličnu akciju tokom koje su sugrađane i
sugrađanke upoznali sa Planom kvaliteta vazduha i dosadašnjom primenom tog dokumenta koji je
lokalne samouparava usvojila pre tri godine.

Podsećamo, Plan kvaliteta vazduha odbornici lokalne Skupštine su, posle većeg pritiska javnosti,
usvojili početkom 2020. i to čak dve godine nakon što je odobrenje i saglasnost na taj dokument dalo
Ministarstvo za zaštitu životne sredine.

Od tog trenutka, Plan kvaliteta vazduha je ponovo postao tema koja se zaobilazi, pa o primeni te odluke
i sprovedenim merama javnost nikada nije obaveštena. Stoga i ne čudi da većina naših građana i
građanki o Planu ne zna skoro ništa – pa ni da postoji.
Tri godine kasnije, rezultata ima ali su više nego simbolični i svakako nedovoljni za grad koji se
svrstava među najzagađenije u zemlji i u kome bi ova tema trebalo da bude prioritet.
O svemu tome – samom Planu koji je zvanični dokument na čiju se primenu obavezala lokalna samouprava

i praktično jedini instrument za institucionalno rešavanje problema zagađenja vazduha, kao i o
detaljima koje predviđa i propisanim merama, aktivisti su ovom prilikom razgovarali sa
Smederevcima i Smederevkama. Oni su pak, svoje utiske i mišljenja iskazali tako što su na
postavljenom panou, vazduh u Smederevu opisali kao „opasan, toksičan, rizičan, sumporni, vidljiv,
preteći…“
Rezultate detaljnih analiza i višemesečnih istraživanja o sprovođenju Plana kvaliteta vazduha kao i
o najzastupljenijim izvorma zagađenja, Pokret Tvrđava će saopštiti u nastavku projekta „Zeleni
kombinat“ pod čijim je okriljem realizovana i ova ulična akcija.

Projekat „Zeleni kombinat“ se sprovodi u okviru projekta Beogradske otvorene škole „Dijalog promena“, uz finansijsku podršku Evropske
unije. Sadržaj ovog teksta nužno ne odražava stavove donatora ni Beogradske otvorene škole, i za njega je isključivo odgovoran Pokret
Tvrđava.

Leave a Reply