You are currently viewing PODNETA ŽALBA USTAVNOM SUDU SRBIJE

PODNETA ŽALBA USTAVNOM SUDU SRBIJE

Nakon 19 meseci od podnošenja krivične prijave koju je Pokret Tvrđava podneo zajedno sa meštanima Radinca, Vranova i Ralje protiv kineske kompanije HBIS i petoro direktora, krivična prijava je odbačena od strane Osnovnog javnog tužilaštva u Smederevu. Podsećamo da je krivična prijava teretila HBIS za krivično delo Zagađenje životne sredine, i da je Pokret Tvrđava angažovala brojne veštake, profesore Medicinskog fakulteta, eksperte iz oblasti životne sredine, lekare, meteorologe, informatičare, i druge, kako bi dokazala direktan negativni uticaj emisija iz smederevske železare na zdravlje ljudi koji žive u okolnim naseljima. Predmetni tužilac Aleksandar Gole, je sve ove činjenice zanemario i bez ikakvih argumenata odbacio krivičnu prijavu, a da nije angažovao veštake koji bi ispitali dokaze koje smo podneli. Time se tužilac Gole stavio u službu kineske kompanije koju je zaštitio, na račun zdravlja građana Smedereva.

Takođe podsećamo da su svi dokazi u krivičnoj prijavi bili bazirani na zvaničnim merenjima kvaliteta vazduha sa državnih mernih stanica, podacima smederevskog Doma zdravlja, rezultatima analize prašine koju je uradila akreditovana laboratorija, državnim merenjima iz dvorišta oštećenih porodica, brojnih fotografija i video zapisa, kao i na osnovu medicinske dokumentacije koju su oštećene porodice priložile krivičnoj prijavi.

Odbačajem krivične prijave se ponovo pokazuje da država Srbija ne želi da zaštiti zdravlje svojih građana, i da je profit kineskog HBIS-a iznad zakona i Ustava Srbije, kao i iznad zdravlja građana.

Pokret Tvrđava je juče iskoristio jedini preostao domaći pravni mehanizam i podneo je Ustavnu žalbu Ustavnom sudu Srbije zbog nedelotvornosti istrage, jer opravdano sumnjamo da tužilac nije uradio sve ono što je u njegovoj zakonskoj nadležnosti, čime je sprečio građane Smedereva da ostvare svoja ustavna i zakonska prava. Ukoliko odgovor Ustavnog suda Srbije bude negativan, Pokret Tvrđava će se obratiti međunarodnom sudu u Strazburu.

Leave a Reply